Subscribe to the Flag Theory Newsletter to receive internationalization, business-driven structuring intelligence directly to your inbox
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Hồng Kông


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


China *, Afghanistan *, Cuba *, Laos *, North Korea *, Nepal *, Vietnam *

Documents Required *


 • Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu
 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Sơ yếu lý lịch
 • Chứng chỉ chuyên nghiệp và học thuật
 • Bản chính của thư giới thiệu liên quan đến nghề nghiệp (không quá 6 tháng)
 • Hợp đồng lao động (nếu có)
 • Bằng chứng về hoạt động kinh doanh của công ty (nếu có)
 • Bằng chứng về tình hình tài chính của công ty (nếu có)
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập doanh nghiệp (nếu có)
 • Bằng chứng về Địa chỉ cư trú
 • Kế hoạch Kinh doanh
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai No *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * -
 • Investment Family 4 * -
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 84
 • Các quốc gia miễn thị thực 152
 • Tài chính có sẵn No *

Các loại phí

Processing fees main applicant * HK$190
total fees main applicant * HK$190
Processing fees spouse * HK$190
total fees spouse * HK$190
Processing fees dependents -18 * HK$190
total fees dependent -18 * HK$190

Thông tin chi tiết về đất nước

Hồng Kông
HKD
852
Hồng Kông
Asia *
Chinese (Hong Kong), , , English
6,898,686

Visa Free Travel *

With your new passport from Hong Kong you'll be able to access 152 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 180
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 17%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 0%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 0%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *