Subscribe to the Flag Theory Newsletter to receive internationalization, business-driven structuring intelligence directly to your inbox
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Andorra


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép không được công nhận ở Andorra. Để trở thành công dân của Andorra, bạn phải từ bỏ quốc tịch trước đây.


Documents Required *


 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Bản khai có kiểm chứng về hồ sơ hình sự
 • Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu
 • Bằng chứng về quyền sở hữu hoặc nhà cho thuê
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Bằng chứng Bảo hiểm Y tế
 • Medical Certificate *
 • Chứng minh thu nhập
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Kế hoạch Kinh doanh
 • Mua bán tài sản
 • Sơ yếu lý lịch
 • Bản gốc Thư Giới thiệu của Ngân Hàng (không quá 6 tháng)
 • Báo cáo Ngân hàng
 • Professional and academic certificates (if applicable) *
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất Yes *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * €50,000
 • Investment Family 4 * €400,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu €35,692.20
 • Thời gian để nhập quốc tịch 240
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn
 • Các quốc gia miễn thị thực 155
 • Tài chính có sẵn No *

Các loại phí

Processing fees main applicant * €224.61
certificate issuance fee * €6.79
Các khoản phí khác €6.79 (Application receipt)
total fees main applicant * €238.19
Processing fees spouse * €224.61
certificate issuance fee * €6.79
Các khoản phí khác €6.79 (Application receipt)
total fees spouse * €238.19
Processing fees dependents -18 * €224.61
certificate issuance fee * €6.79
Các khoản phí khác €6.79 (Application receipt)
total fees dependent -18 * €238.19
Processing fees dependents 18-25 * €224.61
certificate issuance fee * €6.79
Các khoản phí khác €6.79 (Application receipt)
total fees dependent 18-25 * €238.19
Processing fees dependents +65 * €224.61
certificate issuance fee * €6.79
Các khoản phí khác €6.79 (Application receipt)
total fees dependent +65 * €238.19

Thông tin chi tiết về đất nước

Andorra
EUR
376
Andorra la Vella *
Europe *
Catalan
84,000

Visa Free Travel *

With your new passport from Andorra you'll be able to access 155 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 10%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 15%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 10%
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *