⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Úc


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Australia. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Australia.


Documents Required *


 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu
 • Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Medical Certificate *
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Báo cáo Ngân hàng
 • Chứng minh tài sản ròng
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập công ty
 • Kế hoạch đầu tư
 • Bằng chứng về nền tảng kinh doanh
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập doanh nghiệp (nếu có)
 • Bằng chứng về việc thanh toán mua hàng của doanh nghiệp`
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất Yes *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ Yes *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * A$5,000,000
 • Investment Family 4 * A$5,000,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 96
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 48
 • Các quốc gia miễn thị thực 189
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Úc
AUD
61
Canberra *
Oceania *
English (Australia)
21,515,754

Visa Free Travel *

With your new passport from Australia you'll be able to access 189 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC Yes *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 47%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 27.5%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 27.5%
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *