⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Belize


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Belize. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Belize.


Documents Required *


 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Chứng minh thu nhập
 • Medical Certificate *
 • Bốn tấm ảnh cỡ hộ chiếu
 • Bản gốc Thư Giới thiệu của Ngân Hàng (không quá 6 tháng)
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất Yes *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * -
 • Investment Family 4 * -
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu $24,000
 • Thời gian để nhập quốc tịch 72
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 12
 • Các quốc gia miễn thị thực 99
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Belize
BZD
501
Belmopan *
North America *
English (Belize), Spanish (Spain)
314,522

Visa Free Travel *

With your new passport from Belize you'll be able to access 99 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 25%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 0%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 25%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *