Subscribe to the Flag Theory Newsletter to receive internationalization, business-driven structuring intelligence directly to your inbox
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Chile


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Chile. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Chile.


Documents Required *


 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu
 • Chứng minh thu nhập
 • Documents certifying Business Investment *
 • Chứng minh tài sản ròng
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập doanh nghiệp (nếu có)
 • Hợp đồng mua bán bất động sản
 • Báo cáo tài chính
 • Bằng chứng thanh toán V.A.T. (nếu có)
 • Biên chế lao động (nếu có)
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản tuyên thệ về hỗ trợ người phụ thuộc
 • Thẻ du lịch
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất Yes *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * -
 • Investment Family 4 * -
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 60
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 12
 • Các quốc gia miễn thị thực 157
 • Tài chính có sẵn No *

Các loại phí

total fees main applicant * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)
Processing fees spouse * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)
total fees spouse * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)
Processing fees dependents -18 * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)
total fees dependent -18 * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)
Processing fees dependents 18-25 * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)
total fees dependent 18-25 * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)
Processing fees dependents +65 * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)
total fees dependent +65 * $17 - $1388 (Depends on nationality of applicant)

Thông tin chi tiết về đất nước

Chile
CLP
56
Santiago *
South America *
Spanish (Chile)
16,746,491

Visa Free Travel *

With your new passport from Chile you'll be able to access 157 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế Yes *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC Yes *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 35%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 35%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 35%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *