⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Colombia *


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Colombia. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Colombia.


Documents Required *


 • Bằng chứng về trợ cấp
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm No *
 • quyền sở hữu đất đai No *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * $160,000
 • Investment Family 4 * $160,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu
 • Thời gian để nhập quốc tịch 60
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn
 • Các quốc gia miễn thị thực 135
 • Tài chính có sẵn No *

Các lợi ích

Thông tin chi tiết về đất nước

Colombia *
COP
57
Bogotá *
South America *
Spanish (Colombia)
47,790,000

Visa Free Travel *

With your new passport from Colombia you'll be able to access 135 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản No *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 39%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn
 • Thuế suất thu nhập đầu tư
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *