⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Síp

Nhập quốc tịch của Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ

Việc Nhập Quốc tịch của các Nhà đầu tư theo trường hợp ngoại lệ được ban hành theo tiểu mục (2), mục 111A của Luật đăng ký hộ tịch 2002-2015. Kế hoạch được đưa ra vào năm 2013 để khuyến khích đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và thu hút các cá nhân có thu nhập cao chuyển đến Síp (Cyprus) và thiết lập các hoạt động kinh doanh trong nước. Vào tháng 9 năm 2016, đề án đã được sửa đổi, giới thiệu một số thay đổi về tiêu chí, các ưu đãi mới và giảm các khoản đầu tư bắt buộc.

đầu tư


Bắt đầu hoặc tham gia vào một hoạt động kinh doanh tại Síp

2 triệu Euro trong việc mua lại, tạo ra hoặc tham gia vào các doanh nghiệp hoặc công ty có trụ sở và hoạt động tại Síp. Các doanh nghiệp hoặc công ty này phải có sự hiện diện hữu hình ở Síp, có hoạt động và doanh thu đáng kể, sử dụng ít nhất 5 công dân Síp hoặc công dân châu Âu (hợp pháp và liên tục cư trú tại Síp trong suốt năm năm trước ngày nộp đơn)

Việc đầu tư phải được thực hiện trong ba năm trước ngày nộp đơn và phải giữ lại khoản đầu tư đó trong thời gian ít nhất ba năm kể từ ngày nhập quốc tịch.

Việc đầu tư có thể được thực hiện dưới tư cách cá nhân hoặc thông qua một công ty, trong đó người nộp đơn tham gia với tư cách là cổ đông, tỷ lệ phần trăm nắm giữ của mình, hoặc người nộp đơn là người quản lý cấp cao tạo ra thu nhập từ thuế của đất nước là 100.000 € trong khoảng thời gian ba năm và thuế đã được thanh toán hoặc trả trước. Việc đầu tư cũng có thể được thực hiện cùng với vợ hoặc chồng.

Residence Purchase
Để được công nhận là công dân, bạn phải sở hữu một căn hộ tư nhân cố định ở Síp, giá mua phải ít nhất là € 500.000, cộng với V.A.T.

Các thành viên của cùng một gia đình nộp đơn riêng với vai trò là các nhà đầu tư khác nhau có thể cùng nhau sở hữu một căn hộ tư nhân, với điều kiện tổng giá trị của căn nhà này phải bao gồm số tiền 500.000 Euro từ mỗi người nộp đơn. Nếu giá trị tài sản mua vượt quá 500.000 Euro thì số tiền dư ra có thể được sử dụng cho mục đích bổ sung tổng số tiền đầu tư đủ điều kiện đã được giải thích ở trên.

Residence Permit
Trước khi nhập quốc tịch để trở thành công dân Sípriot, bạn phải có giấy phép cư trú tại Síp. Nếu bạn không có giấy phép cư trú, bạn có thể xin giấy phép nhập cư theo Quy chế 6 (2) của Luật Ngoại kiều và Di trú, cùng với đơn xin nhập quốc tịch. Không có điều kiện bổ sung để xin giấy phép cư trú. Nếu việc nhập quốc tịch bị từ chối, giấy phép nhập cư sẽ bị hủy ngay lập tức.

Dependents
Vợ hoặc chồng của người nộp đơn có thể cùng nộp đơn xin quốc tịch mà không cần thêm một khoản tiền nào.
Con nhỏ có thể nộp đơn sau khi nhà đầu tư có được quốc tịch.
Con đã trưởng thành (dưới 28 tuổi đang theo học đại học hoặc đang học ở trình độ cao hơn, hoặc trẻ khuyết tật nặng, hoặc tâm thần) có thể nộp đơn sau khi nhà đầu tư có được quốc tịch.
Cha mẹ của nhà đầu tư có thể nộp đơn đăng ký quốc tịch sau khi nhà đầu tư có quốc tịch, với điều kiện là họ sở hữu một căn hộ tư nhân cố định ở nước đó, giá mua phải ít nhất là 500.000 Euro, cộng với V.A.T.
Nhà đầu tư và cha mẹ có thể cùng nhau mua nhà với điều kiện tổng giá trị tài sản ít nhất là € 1,000,000 cộng với V.A.T.

Yêu cầu


- Giấy phép cư trú (giải thích ở trên).
- Việc mua nhà (giải thích ở trên).
- Không bị đưa vào danh sách những người có tài sản bị đóng băng trong phạm vi của Liên minh Châu Âu như một hình thức trừng phạt.
- Sức khỏe tốt.
- Không tham gia vào các hoạt động có thể gây ra ảnh hưởng xấu cho Síp.
- Không bị từ chối cấp thị thực tại một quốc gia mà Síp có quyền miễn thị thực.
- Không bị coi là một mối đe dọa tiềm ẩn đối với an ninh quốc gia.
- Hợp đồng mua bán dự án phát triển bất động sản, đất đai và cơ sở hạ tầng.
- Chứng thư hoặc Bằng chứng của hợp đồng với Cục Đất đai và Khảo sát.
- Bằng chứng về việc thanh toán theo giá mua đã thỏa thuận.
- Bản sao chuyển khoản ngân hàng sang tổ chức ngân hàng thương mại của Síp dưới tên của người bán hoặc công ty của người bán.
- Giấy chứng nhận thẩm định của bên điều tra đất đai độc lập, nếu Bộ Nội vụ hoặc Bộ Tài chính yêu cầu.

Các tài liệu liên quan đến mua hàng
Mua hoặc thành lập hoặc tham gia vào các công ty hoặc doanh nghiệp Síp
Hợp đồng mua bán.
- Bằng chứng về việc thanh toán theo giá mua đã thỏa thuận.
- Giấy chứng nhận cổ đông của người đăng kiểm công ty.
- Bản sao chuyển khoản ngân hàng sang tổ chức ngân hàng thương mại tại Síp dưới tên công ty hoặc tổ chức.
- Kế hoạch đầu tư cụ thể.
- Các bản sao của hợp đồng lao động của công dân Síp hoặc Liên minh châu Âu được sử dụng bởi công ty mà người nộp đơn đã đầu tư.
Xác nhận của Sở Bảo hiểm Xã hội về thu nhập có thể được bảo hiểm của công dân Síp hoặc Liên minh châu Âu.
- Bản sao Bảo hiểm Xã hội cho mọi nhân viên Síp hoặc Công dân Liên minh châu Âu.
- Giấy chứng nhận đăng ký (MEU1) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thường trú của Công dân thuộc Liên minh (MEU3) cho nhân viên là công dân Liên minh Châu Âu.


Tài liệu liên quan đến đầu tư thông qua công ty (nếu có)
- Giấy chứng nhận đăng ký của công ty do Đăng kiểm Công ty cấp.
- Giấy chứng nhận cổ đông của Đăng kiểm Công ty hoặc giấy chứng nhận chứng minh người nộp đơn là chủ sở hữu hưởng lợi của công ty.
- Tài khoản đã kiểm toán của công ty trong ba năm cuối cùng trước năm nộp đơn.
- Nếu người nộp đơn là người quản lý cao cấp thì phải nộp thêm hợp đồng lao động và biên lai từ Cục Doanh thu Nội địa.

Quốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Cyprus. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Cyprus.


Documents Required *


 • Hợp đồng bán bất động sản
 • Chứng thư hoặc bằng chứng đăng ký bất động sản
 • Bằng chứng thanh toán bất động sản
 • Bản sao chuyển nhượng bất động sản
 • Chứng nhận đánh giá của bên điều tra đất đai
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Bản sao của hai bài quảng cáo liên tiếp trên báo hàng ngày
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu
 • Sơ yếu lý lịch
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty của Đăng kiểm Công ty (nếu có)
 • Tài khoản đã kiểm toán của công ty (3 năm) (nếu có)
 • Hợp đồng lao động (nếu có)
 • Medical Certificate *
 • Giấy chứng nhận Hình ảnh và chữ ký
 • Báo cáo nguồn tiền
 • Bằng chứng về việc thanh toán các khoản thanh toán không hoàn lại và phí thẩm định
 • Bằng chứng về việc thanh toán mua hàng của doanh nghiệp`
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập công ty
 • Bản sao chuyển khoản ngân hàng để mua doanh nghiệp
 • Kế hoạch đầu tư
 • Hợp đồng lao động của công dân Síp
 • Xác nhận từ Bảo hiểm Xã hội liên quan đến nhân viên
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * €2,000,000
 • Investment Family 4 * €2,000,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 6
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 1
 • Các quốc gia miễn thị thực 178
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Síp
EUR
357
Nicosia *
Europe *
Greek, Turkish, English
1,102,677
Síp từng là thuộc địa của Anh và hiện nay đang là một quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Quốc gia này nằm trên một hòn đảo cùng tên ở biển Địa Trung Hải, cách Thổ Nhĩ Kỳ 113 km về phía Nam, cách Syria 120 km về phía tây và cách đảo Kastellorizo của Hy Lạp 150 km về phía đông. Quốc gia này rất yên tĩnh, không có tình trạng đông đúc và sở hữu lối sống Địa Trung Hải lành mạnh. Síp có dân số khoảng 1,2 triệu người, thủ đô và cũng là trung tâm tài chính của nó là Nicosia. Ngôn ngữ chính thức của nó là tiếng Hy Lạp và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù tiếng Anh được sử dụng rộng rãi tại đây. Từ năm 2008, đồng tiền chính thức của nó là Euro (EUR).

Visa Free Travel *

With your new passport from Cyprus you'll be able to access 178 countries visa free *
>

Các loại thuế

Trở thành một công dân tại Síp không làm bạn phải chịu bất kỳ loại thuế nào. Để trở thành một cá nhân cư trú tại Síp, bạn phải dành hơn 183 ngày trong năm ở nước này.

Các cá nhân cư trú Síp phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập trên toàn thế giới của họ. Mức thuế đang tăng lên đến 35% đối với thu nhập hàng năm trên 60.000 Euro. Thu nhập từ vốn, trừ những khoản liên quan đến bất động sản ở Síp, được miễn thuế. Thu nhập từ cho thuê phải chịu thuế theo mức chuẩn, mặc dù 20% tổng thu nhập của việc cho thuê nhà đối với việc cho thuê các tòa nhà được miễn thuế.

Thu nhập từ cổ tức và thu nhập từ lãi không phải chịu thuế thu nhập cá nhân, mặc dù cả người cư trú và người có chỗ ở tại Síp vì mục đích thuế đều phải chịu khoản đóng góp bảo vệ đặc biệt (SDC), cổ tức có thuế cố định là 17% và lãi suất 30%. SDC đánh thuế đối với thu nhập của việc cho thuê với thuế suất 2,25%.

Lợi nhuận từ việc bán cổ phiếu, trái phiếu, cổ phiếu, cổ phần của người sáng lập và các tên gọi khác của công ty hoặc pháp nhân khác được thành lập ở Síp hoặc ở nước ngoài và các lựa chọn khác được miễn thuế vô điều kiện.

Thu nhập từ vốn từ các cá nhân khi xử lý bất động sản sẽ phải chịu thuế lợi tức là 20%. Mức giảm tới mức tối thiểu về thuế được áp dụng đối với thu nhập từ vốn đến từ việc xử lý chỗ ở riêng, bán đất nông nghiệp của người nông dân, quà tặng giữa vợ hoặc chồng, con cái và họ hàng thứ ba, công ty gia đình, quà tặng cho tổ chức từ thiện, trao đổi tài sản. Thặng dư vốn từ việc bán cổ phiếu trong các công ty sở hữu bất động sản có trụ sở tại Síp, khi ít nhất 50% giá trị thị trường của cổ phiếu có được từ bất động sản thì phải chịu thuế thặng dư vốn.

Không có các Điều khoản Kiểm soát Công ty nước ngoài (CFC) ở Cyprus, có nghĩa là lợi nhuận trong các công ty nước ngoài thuộc sở hữu của các cá nhân cư trú có thể sẽ không phải chịu thuế.

Thuế suất thuế GTGT tiêu chuẩn ở Síp là 19%. Mức giảm thuế 9% và 5% được áp dụng cho một số hàng hoá và dịch vụ nhất định.

Không có thuế tài sản ròng, thuế thừa kế và thuế bất nhà ở tại Síp.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, Síp có một trong những nước có mức thuế suất thấp nhất ở Liên minh châu Âu. Các công ty cư trú bị đánh thuế thu nhập trên doanh thu trên toàn thế giới với mức là 12,5%.

Cổ tức thường không phải chịu thuế. Thu nhập từ vốn đến từ việc bán cổ phiếu được miễn thuế, các khoản thu nhập từ vốn từ việc xử lý bất động sản có thể bị đánh thuế 20%.

Ngoài ra, theo chế độ sở hữu trí tuệ (IP), 80% lợi nhuận ròng từ việc khai thác sở hữu trí tuệ có thể được miễn thuế.

Không có thuế khấu trừ tại Síp về các khoản thanh toán đối với cổ tức và lợi nhuận.

Do cơ chế thuế thuận lợi này, Síp là cửa ngõ vào thị trường chung Châu Âu được nhiều công ty không thuộc EU lựa chọn và là cổng thông tin đầu tư từ phương Tây sang Nga, Trung Đông, Châu Á và Nam Mỹ. Tìm hiểu thêm về thuế, thuế và luật thuế của Síp tại incorporations.io/Cyprus .

Đây không phải là một sự tư vấn về thuế. Flag Theory | Passports.IO cùng sự liên kết với mạng lưới các luật sư và kế toán toàn cầu có thể cung cấp cho bạn lời khuyên thích hợp cho hoàn cảnh cụ thể của bạn. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

 • Thuế bất động sản No *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 35%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 20%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 0%
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *