⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Síp


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


European Economic Area *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Cyprus. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Cyprus.


Documents Required *


 • Bằng chứng thanh toán bất động sản
 • Chứng thư hoặc bằng chứng đăng ký bất động sản
 • Thư xác nhận của ngân hàng về tiền gửi
 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Báo cáo Ngân hàng
 • Báo cáo Nguồn Thu nhập
 • Bằng chứng về nghề nghiệp
 • Bằng chứng về Địa chỉ cư trú
 • Bản gốc Thư Giới thiệu của Ngân Hàng (không quá 6 tháng)
 • Bằng chứng Bảo hiểm Y tế
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * €330,000
 • Investment Family 4 * €330,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu €30,000
 • Thời gian để nhập quốc tịch 84
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn
 • Các quốc gia miễn thị thực 178
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Síp
EUR
357
Nicosia *
Europe *
Greek, Turkish, English
1,102,677

Visa Free Travel *

With your new passport from Cyprus you'll be able to access 178 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản No *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 35%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 20%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 0%
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *