⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Estonia *


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


European Economic Area *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép không được công nhận ở Estonia. Để trở thành công dân của Estonia, bạn phải từ bỏ quốc tịch trước đây.


Documents Required *


 • Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu
 • Bằng chứng Bảo hiểm Y tế
 • Chứng minh thu nhập
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Documents certifying Business Investment *
 • Biên lai nộp lệ phí
 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * €1,000,000
 • Investment Family 4 * €1,000,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu €3,120
 • Thời gian để nhập quốc tịch 120
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 60
 • Các quốc gia miễn thị thực 187
 • Tài chính có sẵn No *

Các lợi ích


phúc lợi của công dânphúc lợi thường trúPhúc lợi tạm trú


Thông tin chi tiết về đất nước

Estonia *
EUR
372
Tallinn *
Europe *
Estonian, Russian
1,291,170

Visa Free Travel *

With your new passport from Estonia you'll be able to access 187 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 20%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 20%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 0%
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *