⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Georgia


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép không được công nhận ở Georgia. Để trở thành công dân của Georgia, bạn phải từ bỏ quốc tịch trước đây.


Documents Required *


 • Giấy chứng nhận cư trú hợp pháp trong nước
 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Hợp đồng mua bán bất động sản
 • Bằng chứng về quyền sở hữu hoặc nhà cho thuê
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * $100,000
 • Investment Family 4 * $100,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 120
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 66
 • Các quốc gia miễn thị thực 122
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Georgia
GEL
995
Tbilisi *
Asia *
, Russian, ,
4,630,000

Visa Free Travel *

With your new passport from Georgia you'll be able to access 122 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 20%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 20%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 5%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *