⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Hồng Kông


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


Afghanistan *, Cuba *, Laos *, North Korea *, Nepal *, Vietnam *

Documents Required *


 • Một tấm ảnh cỡ hộ chiếu
 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Chứng minh tài sản ròng
 • University diploma *
 • Chứng chỉ chuyên nghiệp và học thuật
 • Bằng chứng về khả năng ngôn ngữ
 • Bản chính của thư giới thiệu liên quan đến nghề nghiệp (không quá 6 tháng)
 • Evidence on key career accomplishment/future plan *
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai No *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ Yes *
 • Yêu cầu phỏng vấn Yes *
 • Investment Single * -
 • Investment Family 4 * -
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 84
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 84
 • Các quốc gia miễn thị thực 171
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Hồng Kông
HKD
852
Hồng Kông
Asia *
Chinese (Hong Kong), , , English
6,898,686

Visa Free Travel *

With your new passport from Hong Kong you'll be able to access 171 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 180
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 17%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 0%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 0%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *