⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Nhật Bản


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép không được công nhận ở Japan. Để trở thành công dân của Japan, bạn phải từ bỏ quốc tịch trước đây.


Documents Required *


 • Sơ yếu lý lịch
 • Văn bản chứng nhận vị trí và mức lương
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập công ty
 • Kế hoạch Kinh doanh
 • Bằng chứng về không gian văn phòng
 • Báo cáo tài chính
 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * $35,000
 • Investment Family 4 * $35,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 60
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 120
 • Các quốc gia miễn thị thực 193
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Nhật Bản
JPY
81
Tokyo *
Asia *
Japanese
127,288,000

Visa Free Travel *

With your new passport from Japan you'll be able to access 193 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế Yes *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC Yes *
 • Ngày cư trú về thuế -
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 55.95%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 55.95%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 55.95%
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *