⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Malaysia


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép không được công nhận ở Malaysia. Để trở thành công dân của Malaysia, bạn phải từ bỏ quốc tịch trước đây.


Documents Required *


 • Bằng chứng Bảo hiểm Y tế
 • Sơ yếu lý lịch
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Chứng minh tài sản ròng
 • Chứng minh thu nhập
 • Báo cáo Ngân hàng
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Medical Certificate *
 • Bằng chứng mua tài sản (nếu có)
 • Thư ủy quyền để xác minh tài liệu tài chính
 • Thư xác minh việc làm và Lương
 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Thư giới thiệu
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * $200,000
 • Investment Family 4 * $200,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu $100,000
 • Thời gian để nhập quốc tịch 120
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn
 • Các quốc gia miễn thị thực 183
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Malaysia
MYR
60
Kuala Lumpur *
Asia *
Malaysian, English, , , , Malayalam, Punjabi, Thai
28,274,729

Visa Free Travel *

With your new passport from Malaysia you'll be able to access 183 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản No *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 182
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 28%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 30%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 28%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *