Subscribe to the Flag Theory Newsletter to receive internationalization, business-driven structuring intelligence directly to your inbox
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

New Zealand


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại New Zealand. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của New Zealand.


Documents Required *


 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Medical Certificate *
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Bằng chứng về khả năng ngôn ngữ
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Báo cáo Ngân hàng
 • Bằng chứng về tài sản
 • Bằng chứng về nền tảng kinh doanh
 • Báo cáo nguồn tiền
 • Chứng minh thu nhập
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * NZ$750,000
 • Investment Family 4 * NZ$750,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu NZ$60,000
 • Thời gian để nhập quốc tịch 84
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 24
 • Các quốc gia miễn thị thực 172
 • Tài chính có sẵn No *

Các loại phí

Processing fees main applicant * NZ$3,354
total fees main applicant * NZ$3,354

Thông tin chi tiết về đất nước

New Zealand
NZD
64
Wellington *
Oceania *
English (New Zealand),
4,252,277

Visa Free Travel *

With your new passport from New Zealand you'll be able to access 172 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC Yes *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 33%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 33%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 33%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *