Subscribe to the Flag Theory Newsletter to receive internationalization, business-driven structuring intelligence directly to your inbox
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Panama


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Documents Required *


 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • 8 tấm hình cỡ hộ chiếu
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Medical Certificate *
 • Bản khai có kiểm chứng về hồ sơ hình sự
 • Bản tuyên thệ về hỗ trợ người phụ thuộc
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty
 • Documents certifying Business Investment *
 • Bản sao giấy tờ hoàn thuế (nếu có)
 • Đăng ký độc nhất của Số nhận dạng của Người đóng thuế (RUC)
 • Bản gốc Thư Giới thiệu của Ngân Hàng (không quá 6 tháng)
 • Kế hoạch Kinh doanh
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * $160,000
 • Investment Family 4 * $166,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 84
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 24
 • Các quốc gia miễn thị thực 127
 • Tài chính có sẵn No *

Các loại phí

government fees main applicant * $800
Processing fees main applicant * $250
total fees main applicant * $1,050

Thông tin chi tiết về đất nước

Panama
PAB
507
Panama City *
North America *
Spanish (Panama), English
3,410,676

Visa Free Travel *

With your new passport from Panama you'll be able to access 127 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 25%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 10%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 25%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *