⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Bồ Đào Nha


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


European Economic Area *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại Portugal. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của Portugal.


Documents Required *


 • Bằng chứng Bảo hiểm Y tế
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Thông báo về việc đầu tư
 • Biên lai nộp lệ phí
 • Báo cáo Ngân hàng
 • Bản gốc Thư Giới thiệu của Ngân Hàng (không quá 6 tháng)
 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * €500,000
 • Investment Family 4 * €500,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 72
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 60
 • Các quốc gia miễn thị thực 190
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Bồ Đào Nha
EUR
351
Lisbon *
Europe *
Portuguese (Portugal),
10,676,000

Visa Free Travel *

With your new passport from Portugal you'll be able to access 190 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế Yes *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC Yes *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 48%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 28%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 28%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *