⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Singapore


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép không được công nhận ở Singapore. Để trở thành công dân của Singapore, bạn phải từ bỏ quốc tịch trước đây.


Documents Required *


 • Bản sao công chứng hộ chiếu
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản sao có công chứng của Điều tra Dân số / Hộ gia đình
 • Bằng chứng về nền tảng kinh doanh
 • Nền tảng của thành viên trong gia đình
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Hai ảnh cỡ hộ chiếu
 • Tài khoản đã kiểm toán của công ty (3 năm) (nếu có)
 • Giấy chứng nhận đăng ký công ty của Đăng kiểm Công ty (nếu có)
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập doanh nghiệp (nếu có)
 • Sơ yếu lý lịch
 • Bản sao của ACRA (Cơ quan Quản lý Kế toán & Doanh nghiệp) (nếu có)
 • Kế hoạch Kinh doanh
 • Biên lai nộp lệ phí
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai No *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn Yes *
 • Investment Single * S$10,000,000
 • Investment Family 4 * S$10,000,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch 24
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn
 • Các quốc gia miễn thị thực 194
 • Tài chính có sẵn No *

Các lợi ích


phúc lợi của công dânphúc lợi thường trú


Thông tin chi tiết về đất nước

Singapore
SGD
65
Singapore
Asia *
, English, Malaysian, , Chinese (Singapore)
4,701,069

Visa Free Travel *

With your new passport from Singapore you'll be able to access 194 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 22%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 0%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 0%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *