⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

Thái Lan


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép không được công nhận ở Thailand. Để trở thành công dân của Thailand, bạn phải từ bỏ quốc tịch trước đây.


Documents Required *


 • Bản chính và bản photo hộ chiếu
 • Chứng minh thu nhập
 • Báo cáo Ngân hàng
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Ba tấm hình cỡ hộ chiếu
 • Bằng chứng Bảo hiểm Y tế
 • Hai quốc tịch No *
 • Thành viên gia đình bao gồm No *
 • quyền sở hữu đất đai No *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân No *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * ฿3,000,000
 • Investment Family 4 * -
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu -
 • Thời gian để nhập quốc tịch
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn
 • Các quốc gia miễn thị thực 83
 • Tài chính có sẵn No *

Thông tin chi tiết về đất nước

Thái Lan
THB
66
Bangkok *
Asia *
Thai, English
67,089,500

Visa Free Travel *

With your new passport from Thailand you'll be able to access 83 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế Yes *
 • Thuế thừa kế No *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC No *
 • Ngày cư trú về thuế 180
 • Thuế suất thu nhập cá nhân 35%
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn 35%
 • Thuế suất thu nhập đầu tư 15%
 • Thuế địa phương Yes *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *