⚠️ We are still working on getting all the data and offers available here. The current information is not yet complete, and might be not up to date.
passports.io website
residencies.io website
Bank Accounts website
Flag Theory website

United States *


Yêu cầuQuốc tịch bị hạn chế


No nationality is officially restricted *

Hai quốc tịch


Quốc tịch kép được công nhận tại United States. Bạn không bắt buộc phải từ bỏ quốc tịch trước đây để trở thành công dân của United States.


Documents Required *


 • Báo cáo Nguồn Thu nhập
 • Bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân
 • Bản gốc Giấy chứng nhận cảnh sát
 • Bản gốc hoặc bản sao có công chứng Giấy khai sinh
 • Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy đăng kí kết hôn
 • Xác nhận đầu tư / Thoả thuận ký quỹ
 • Bản gốc Thư Giới thiệu của Ngân Hàng (không quá 6 tháng)
 • Sáu ảnh hộ chiếu
 • Documents certifying Business Investment *
 • Báo cáo nguồn tiền
 • Bản tuyên thệ về hỗ trợ người phụ thuộc
 • Cam kết chuyển tổng số tiền đóng góp
 • Báo cáo Ngân hàng
 • Bằng chứng về Địa chỉ cư trú
 • Certified copy of proof of name change (if applicable) *
 • Bản sao có công chứng của Quân đội hoặc miễn khỏi nghĩa vụ quân sự (nếu có)
 • Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh hoặc hồ sơ thành lập doanh nghiệp (nếu có)
 • Sơ yếu lý lịch
 • Professional and academic certificates (if applicable) *
 • Chứng minh tài sản ròng
 • Báo cáo tài chính
 • Bản khai có kiểm chứng về hồ sơ hình sự
 • Bằng chứng về tài sản
 • Bản sao giấy tờ hoàn thuế (nếu có)
 • Nền tảng của thành viên trong gia đình
 • Cam kết về các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình
 • Hai quốc tịch Yes *
 • Thành viên gia đình bao gồm Yes *
 • quyền sở hữu đất đai Yes *
 • Yêu cầu về vật chất No *
 • Yêu cầu đến với tư cách cá nhân Yes *
 • Yêu cầu kỹ năng ngôn ngữ No *
 • Yêu cầu phỏng vấn No *
 • Investment Single * $1,050,000
 • Investment Family 4 * $1,050,000
 • Thu nhập hàng năm tối thiểu
 • Thời gian để nhập quốc tịch
 • Thời gian lưu trú vĩnh viễn 24
 • Các quốc gia miễn thị thực 187
 • Tài chính có sẵn No *

Các lợi ích


phúc lợi của công dânphúc lợi thường trú


Thông tin chi tiết về đất nước

United States *
USD
1
Washington *
North America *
English (United States), Spanish (Spain), , French (Standard)
310,232,863

Visa Free Travel *

With your new passport from United States you'll be able to access 187 countries visa free *
>

Các loại thuế

 • Thuế bất động sản Yes *
 • Chuyển thuế No *
 • Thuế thừa kế Yes *
 • Thuế giá trị gia tăng No *
 • Luật CFC Yes *
 • Ngày cư trú về thuế 183
 • Thuế suất thu nhập cá nhân
 • Thuế suất của thuế thặng dư vốn
 • Thuế suất thu nhập đầu tư
 • Thuế địa phương No *

Consultation with *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io

In order to better serve you, we ask that you please fill out the following form as accurately as you can and provide as many details as possible. Thank you. *
Residency by Employment (Work Permits)
Residency by Entrepreneurship (Starting or Relocating your Business)
Residency by Investment in Real Estate or Securities
Residency by having sufficient means (Passive Income)

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

Newsletter *

Flag Theory is an internationalization and offshore solutions provider, and the creator of residencies.io. We offer expert consultation advice and assistance.

Your privacy is important for us and we will keep your information secure. View our privacy policy *

View past newsletters *